• לייצר הזדמנות עבור כל תלמידי בית הספר לבצע ולהציג פרויקט מחקרי על כל שלביו, החל משלב התכנון (השאלה, ההשערה, השיטה, התוצאות והמסקנות) וכלה בשלב היישום ובהצגתו ביריד.
  • לעודד עבודת יחיד וצוות, פיתוח סקרנות ועניין, חשיבה והצגת תהליך ותוצר בפני שאר הילדים וצוות בית הספר.
  • לקחת חלק ביום חוויתי ומעשיר עבור קהילת בין ההדרים – ילדים, מורים והורים והעצמת קהילת בית הספר.
סגירת תפריט